CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insufficiency of Traditional Statistical Model Validation for Models with Many Tentative Regressors

Jonas Sjöberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. IFAC Symposium on Identification, Fukuoka, Japan (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 15874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur