CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Automated Computerized Analyzing System Simplifies Readings and Reduces the Variability in Ultrasound Measurements of Intima-Media Thickness

I. Wendelhag ; Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; J. Wikstrand
Stroke Vol. 28 (1997), 11, p. 2195-2200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur