CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Volume Recruitment on Response to Surfactant Treatment in Rabbits with Lung Injury

M. Krause ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; A.B. Law ; R.A. Parker ; D.P. Lindstrom ; H.W. Sundell ; R.B. Cotton
Am J. Respir. Crit. Care Med. Vol. 156 (1997), p. 862-866.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15872

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur