CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple Algorithms for Sonar Imaging and Bathymetry with a Linear Swept-Frequuency (Chirp) Source

Geoffrey Shippey (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys)
J. Imaging Technology Vol. 8 (1997), p. 359-376.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Invited paperDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur