CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recording Non-Nutritive Sucking in the Neonate; Description of an Automated System for Analysis

M. Hafström ; C. Lundquist ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; K. Larsson ; Ingemar Kjellmer
Acta Paediatrica Vol. 86 (1997), p. 82-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 15870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur