CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Class of Non-Deterministic Specifications for Supervisory Control

Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
European Journal of Control Vol. 3 (1997), 1, p. 81-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur