CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistik: läran om effektiva materialflöden

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Lund : Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-06918-0.- 457 s.
[Bok]

Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och miljövänliga materialflöden i försörjningskedjor påverkar företagets konkurrenskraft. Strategier, metoder och informationssystem för inköp, materialförsörjning, produktion och distribution, liksom materialhantering och godstransporter, behandlas. Bokens innehåll kan direkt överföras i praktisk tillämpning. Den innehåller avsnitt om praktiska hjälpmedel för logistikutveckling. Förklarande räkneexempel och flera praktikfall finns i anslutning till teoridelarna. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och kapitel med räkneuppgifter avslutas också med räkneuppgifter med fullständiga lösningar. Boken är anpassad för grundläggande logistikutbildningar, både vid högskolor och universitet, och för yrkes- och vidareutbildning.

Nyckelord: logistik, produktionslogistik, inköp, distribution, planering, styrning, materialflöde, information, lärobok, supply chain


Upplaga 2Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 158679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur