CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What´s creative about open innovation? A case study of the creative climate in an open innovation arena.

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Hedvig Aspenberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Annika Kumlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
13th International CINet Conference, Rome, 16-18 Sept, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-06-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 158669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur