CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear Time-Varying Model of Point-to-Point Arm Movement

V. Huang ; H. Yang ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
Proc. Ninth International Conference on Biomedical Engineering, Singapore (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur