CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sweden: Integrated Strategies to Overcome Market Barriers

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Anna-Lisa Lindén
Energy Efficiency in Housing Management: Policies and practice in eleven countries (Eds: Nico Niebor; Sasha Tsenkova; Vincent Gruis; Anke van Hal) p. 16-37. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 158648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur