CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robustness of DS-CDMA multiuser detectors

Pål Orten (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE COMSOC Communication Theory Mini-Conference, Phoenix, Arizona, USA p. 144-148. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 15862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur