CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse gas emissions and food consumption: A study of sustainable food habits in Sweden

Sandra Ekström ; Sara Christensen ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sjölander ; Katarina Bälter
ICDAM #8, Rome (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-06-07. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 158600