CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clutter Reduction and Object Detection in Surface Penetrating Radar

Håkan Brunzell (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Radar 97, Edinburgh 449, p. 688-691. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur