CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective fast wave mode conversion in deuterium plasmas with large hydrogen concentration

Yevgen O. Kazakov (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; I.V. Pavlenko ; B. Weyssow ; I.O. Girka
Proceedings of the 34th EPS Conference on Plasma Physics Vol. ECA 31F (2007), p. P-4.134.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-05.
CPL Pubid: 158569

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur