CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Joint Interference Cancellation and Viterbi Decoding in DS-CDMA

M. Reza Koohrangpour (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Helsinki, Finland p. 1161-1165. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15856

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur