CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contrast Echocardiography and Videodensimetry for Assessing Right Ventricular Hemodynamics

Marie Beckman Suurküla ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys)
IEEE Conf. on Computers in Cardiology, Lund, Sweden Vol. 24 (1997), p. 355-358.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2012-06-21.
CPL Pubid: 15855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur