CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing water consumption

Effects and perceptions of volumetric billing in a low-income area

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur) ; Mikael Mangold (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Sara Renström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anneli Selvefors (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
1st RESPONDER Knowledge Brokerage Event on Sustainable Housing, 28-30 March, 2012, Barcelona, Spain (2012)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Water Consumption, Volumetric Billing, Households, Perceptions, Benefits, Disadvantages, EquityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-05. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 158548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Byggnadsteknik
Vattenteknik
Miljöpsykologi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur