CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of State Space System Identification Methods Based on Instrumental Variables and Subspace Fitting

Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Bo Wahlberg ; Björn E. Ottersten
Automatica Vol. 33 (1997), 9, p. 1603-1616.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur