CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of gain scheduling control applied to an exothermic CSTR

Adam Lagerberg (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik)
Chemical Engineering Technology Vol. 20 (1997), 7, p. 10.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nonlinearDenna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur