CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling dynamics of nitrifying trickling filters and ammonium meters

Torsten Wik (Institutionen för reglerteknik)
Proc. 11th Forum for Applied Biotechnology, Compure links 653, B-9000 Gent, Belgium Vol. 62 (1997), 4b, p. 1641-1648.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur