CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of Discriminant Features from Impulse Radar Data for Classification of Buried Objects

Håkan Brunzell (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
1997 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings p. 1285-1287. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur