CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impulse Radar for Detection and Classification of Buried Landmines

Håkan Brunzell (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
1997 North American Radio Science Meeting, Abstracts p. 9. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur