CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real seamen never turn the chart upside down« Safer navigation with egocentric view 3-D nautical charts?

Thomas Porathe (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Mercator: Maritime Innovation, Research and Education. Weilbach & Co, Copenhagen, Denmark (1902-164x). September 2007, p. 55-61. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This article presents recent information design research from Mälardalen University in Sweden where a project aims at developing a new 3-D nautical chart that can be viewed both from a traditional bird’s eye perspective, and from a new egocentric bridge view perspective. In the article an experiment is presented which shows the new egocentric view to be more efficient (faster decision making and fewer errors) than the traditional display modes.

Nyckelord: 3D, GIS, kartografi, beslutstödsystem, sjökortDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 158427

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur