CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pictures as tools for navigation:on maps and the effectiveness of visual iconicity

Thomas Porathe (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
In B. Lärkner. & G. Svensson (Eds.). Images, Science & Knowledge. Linköping Studies in Art and Visual Communication 8, Linköping p. 69 - 85. (2008)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 158421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur