CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Identifiability, Aliasing and the Optimal Sampling Strategy for Polynomial Phase Signals

Jakob Ängeby (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. IEEE Workshop on Sampling Theory and Applications, Aveiro, Portugal p. 217. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur