CPL - Chalmers Publication Library

Abrasiv vattenskärning

Förbättrad precision vid håltagning

Författare och institution:
Albin Hagberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik); Josefin Larsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik); Peter Malm (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik); Calle Olson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Serie:
Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola
Publikationstyp:
Examensarbete för kandidatexamen
Program:
Kandidatarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Produktionsteknik
Postens nummer:
158355
Posten skapad:
2012-06-01 12:28

Visa i Endnote-format