CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abrasiv vattenskärning

Förbättrad precision vid håltagning

Albin Hagberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Josefin Larsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Peter Malm (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Calle Olson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
(2008)
[Examensarbete för kandidatexamen]


Denna post skapades 2012-06-01.
CPL Pubid: 158355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Kandidatarbete – Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola