CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rate matching in multichannel systems using RCPC-codes

Pål Frenger (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Phoenix, Arizona, USA p. 354-357. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15834

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur