CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phosphorus Flows to and from Swedish Agriculture and Food

Kersti Linderholm ; Jan Erik Mattsson ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Ambio (0044-7447). Vol. 41 (2012), 8, p. 883-893.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Phosphorus flows in Swedish agriculture and food chain were studied by material flow analysis. The system studied included agriculture, food consumption, related waste and wastewater from private households and municipal wastewater treatment plants. Swedish farmland had net annual phosphorus inputs of ~12 600 metric tons (4.1 kg P ha−1) in 2008–2010. The total import of phosphorus in food and feed to Sweden exceed imports of phosphorus in fertilizers. Despite strict animal density regulations relating to manure phosphorus content, phosphorus is accumulating on Swedish animal farms. The total quantity of manure produced greatly exceeds imported mineral phosphorus fertilizer and almost equals total phosphorus inputs to Swedish farmland.

Nyckelord: Fertilizer, Manure, Material flow analysis, Sewage sludge, Waste, WastewaterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-01. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 158338

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Markvetenskap

Chalmers infrastruktur