CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Analyzing System for Automatic Detection of Echo Interfaces in Ultrasound Images from Carotid, Femoral and Brachial Arteries

I. Wendelhag ; Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; A.-C. Fröden ; J. Wikstrand
XIth Int. Symposium on Atherosclerosis, Paris, France (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur