CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impulse Radar for Detection and Classification of Buried Landmines

Håkan Brunzell (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Antenn 97, Nordic Antenna Conference, Göteborg, Sweden, May 1997. p. 299-305. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur