CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of total reaction cross section models used in FLUKA, GEANT4 and PHITS

Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Matthias Lantz ; Till T. Böhlen ; Andrea Mairani ; A. F. Cerutti ; A. Ferrari
2012 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, 3-10 March 2012 (1095-323X). p. 1 - 10 . (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-05-31. Senast ändrad 2016-04-29.
CPL Pubid: 158290

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur