CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of the Structured Auto-Regressive Time-Frequency Distribution

Jakob Ängeby (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. ICASSP 97, Munich, Germany Vol. 3 (1997), p. 2017.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur