CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Iterative Least Squares RAKE-Combiner Using Beamspace Transformations

Per Pelin (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Jonny Eriksson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Anders Ranheim (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. ICASSP 97, Munich, Germany (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-10-04.
CPL Pubid: 15827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur