CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction of features for classification of impulse radar measurements

Håkan Brunzell (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
SPIE Proceedings, Automatic Object Recognition VII Vol. 3069 (1997), p. 321-330.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur