CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-channel communication vs. adaptive routing for reliable communication in WSNs

G. Antonio ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; P. Soldati ; M. Johansson
IPSN'12 - ACM/IEEE Proceedings of the 11th International Conference on Information Processing in Sensor Networks, (Beijing;16 - 20 April 2012) p. 125-126. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Interference and link dynamics constitute great concerns for stability and performance of protocols in WSNs. In this paper we evaluate the impact of channel hopping and adaptive routing on delay and reliability focusing on delay critical applications.

Nyckelord: Channel hopping, Interference, Wireless sensor network, Adaptive routing, Critical applications, Link dynamics, Multichannel communication, Reliable communication, Data processing, Wave interference, Wireless sensor networksDenna post skapades 2012-05-30. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 158251

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Datatransmission

Chalmers infrastruktur