CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Autoregressive Integrated Modeling of Pathological Finger Force Tremor

H. Yang ; V. Huang ; B. Johnels ; Torsten Olsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
Proc. 16th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria p. 77-80. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 15820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur