CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reactive multi-word synchronization for multiprocessors

Phuong Ha (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the 12th IEEE/ACM International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques (PACT'03) p. 184-193. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1582

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Reactive Shared Objects for Interprocess Synchronization


Reactive Concurrent Data Structures and Algorithms for Synchronization