CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of Halothane and Isoflurane on Left Ventricular Diastolic Function during Surgical Stress in Patients with Coronary Artery Disease

Erik Houltz ; K. Caidahl ; C. Adin ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; S.-E. Ricksten
Acta Anaesthesiol. Scand. Vol. 41 (1997), p. 931-938.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur