CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An efficient code-timing estimator for DS-CDMA signals

Dunmin Zheng ; Jian Li ; Scott L. Miller ; Erik G. Ström (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 45 (1997), 1, p. 82-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur