CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Bone-Anchored Hearing Aid: Reference Quantities and Functional Gain

Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
Ear & Hearing Vol. 18 (1997), 1, p. 34-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur