CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An application of the multistate reliability theory

Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Björn Rosander
Scandinavian Journal of Statistics (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-28.
CPL Pubid: 158139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur