CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

With or Without Lean – Visual Planning in Product Development

Björn Söderberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Lise Aaboen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
The R&D Management Conference 2012, May 23-25, Grenoble, France. p. 52. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Visual Planning; Product development; Lean; Resources; Institutional LogicsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-28.
CPL Pubid: 158123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur