CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and Robustness of Nonlinear and Hybrid Systems Using LMIs

Stefan Pettersson (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Preprints of the 7th Nordic Process Control Workshop, Vinstra, Norway p. 337-344. (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: hybridDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 15812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur