CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Successive interference cancellation schemes in multi-rate DS/CDMA systems

Ann-Louise Johansson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Wireless Information Networks: Architecture, Resource Management and Mobile Data p. 265-279. (1996)
[Kapitel]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15808

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur