CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of fatigue life based on level crossings and a state variable

Sture Holm (Institutionen för matematik) ; Lennart Josefson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Thomas Svensson (Institutionen för matematik)
Fatigue and fracture of engineering materials and structures (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 158072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur