CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random features of the fatigue limit

Thomas Svensson (Institutionen för matematik) ; Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Extremes (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-25. Senast ändrad 2014-01-22.
CPL Pubid: 158065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur