CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating a market plan for the company Power Consultant - regarding the service portfolio and the market situation

Rickard Berlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-25. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 158061

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur