CPL - Chalmers Publication Library

Creating a market plan for the company Power Consultant - regarding the service portfolio and the market situation

Författare och institution:
Rickard Berlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, produktutveckling)
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
158061
Posten skapad:
2012-05-25 15:32
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format