CPL - Chalmers Publication Library

Interval estimates in the spectroscopy calibration problem

Författare och institution:
Erik Lundberg (-); Jacques de Maré (Matematiska institutionen, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Statistics,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1980
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
158050
Posten skapad:
2012-05-25 14:37

Visa i Endnote-format