CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Operator control activities in flexible manufacturing systems

Anders Adlemo (Institutionen för datorteknik) ; Sven-Arne Andreasson (Institutionen för datavetenskap) ; Martin Fabian (Institutionen för reglerteknik) ; Per Gullander (Institutionen för produktionsteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Int. Journal of Computer Integrated Manufacturing Vol. 10 (1997), 1-4, p. 221-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 15805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (1985-2001)
Institutionen för datavetenskap (1993-2001)
Institutionen för reglerteknik (1971-1997)
Institutionen för produktionsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur