CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generation of random processes for fatigue testing

Sture Holm (Matematiska institutionen) ; Jacques de Maré (Matematiska institutionen)
Stochastic processes and their applications (1985)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-25.
CPL Pubid: 158049

 

Institutioner (Chalmers)

Matematiska institutionen (1900-1987)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur